Slik påvirker ny nettleiemodell strømregningen din

Den nye nettleiemodellen, eller mer korrekt; den nye prismodellen på nettleie, er på plass. Første juli i år innførte regjeringen prismodellen som alle nettselskap i Norge skal bruke. For deg og meg betyr modellen at vi i større grad enn før kan påvirke sluttsummen på nettleie-fakturaen. Nettleiefaktura må ikke forveksles med strømfakturaen, som du jo får fra din strømleverandør.

nettleie, ny nettleie modell, dette er nettleie, nettleie strøm, strøm nettleie, ny nettleie 2022, nettleie 2022, hva er nettleie, nettleie forklart, pris nettleie, ny prismodell nettleie, ny pris nettleie, hvordan påvirker nettleien regningen, hva betyr ny nettleiemodell for meg, hvordan blir det med ny nettleie modell

Hvorfor ny prismodell på nettleie?

Nettbransjen har i samarbeid med forbrukerorganisasjoner,  miljøorganisasjoner og næringsliv vært pådrivere for den nye prismodellen. Årsaken er at et stadig mer elektrifisert samfunn legger press på strømnettet vårt. Det er rett og slett ikke dimensjonert for de timene med mest strømforbruk. Samtidig er det et mål for nettselskapene å unngå store økonomiske investeringer, som jo til slutt blir et spleiselag for forbrukerne. Fysisk utvidelse av nettet, som medfører store inngrep i naturen, er heller ikke ønskelig.

Løsningen er en prismodell som stimulere til å jevne ut forbruket gjennom døgnet, slik at effekttoppene blir lavere. Effekt kan enkelt forklares som samtidig strømforbruk, og ved å redusere effekttoppene kan vi utnytte kapasiteten i strømnettet uten utbygging.

Strømprisen. Strømpris. Strømpris nå. Dagens strømpris. Strømpris i dag. Strømpriser i dag. Strømpriser time for time. Strøm. Nordpool strømpris. Nordpool spotpris. Nordpool strøm. Billig strøm. Strømpris Nordpool. Spotpris. Spotpriser nå. Spotpriser nordpool. Strøm pris. Dagens strømpris Nordpool. Dagens spotpris. Strømpriser time for time Nordpool. Spotpriser i dag. Strømpris i dag Nordpool. Strømpris gjennom døgnet. Gjennomsnittlig strømpris. Prisområder nordPool.

3 veier til rimeligere nettleie

Oppsummert er det nå særlig tre ting du bør huske på for å sikre så lav nettleie som mulig:

1. Fordel forbruket gjennom døgnet og få lavest mulig månedsbeløp på nettleien

2. Jo lavere totalt forbruk, jo lavere nettleie

3. Strømforbruk mellom kl. 22-06 og i helg vil lønne seg

Nettleie = kapasitetsledd + energiledd

Tidligere var det bare forbruket ditt (energileddet) som påvirket nettleien din. I tillegg var det et månedlig fastbeløp du ikke kunne påvirke. Fastbeløpet er nå erstattet av det som kalles kapasitetsledd - et beløp pr måned som du kan påvirke. Energileddet beholdes, men nå med forskjellig pris på dag og natt, hvor natt er billigst. Noen nettselskaper har også nattpris i helgen. Med dette ønsker nettselskapene å stimulere til mer bruk av strøm på natt og helg hvor det normalt er lite trafikk i nettet.

Energileddet er en pris pr. kwt bestemt av ditt nettselskap (og har ingenting med selve strømprisen å gjøre). Summen påvirkes av forbruket ditt. Jo lavere forbruk, jo lavere nettleie. Prisen pr. kwt differensierer på dag (kl. 06 – 22) og natt (kl. 22-06), og hos noen nettselskaper også i helg.

Kapasitetsleddet er et beløp per måned som du påvirker med å holde så lave effekttopper som mulig. Beløpet beregnes med utgangspunkt i (hold deg fast) – gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned.

Eksempel på trappetrinnsmodell for kapasitetsledd

Eksempel

Kapasitetsleddet inneværende måned beregnes på grunnlag av forrige måneds effekttopper. Her er et eksempel:

I juli hadde undertegnede 3 timer med et samlet snitt på 5,19 kw som høyeste effekttopp. Det betyr at jeg i juli havner på trinn 3 ifølge mitt nettselskaps trappetrinnsmodell. Resultatet er et kapasitetsledd på 350 kr. Klarer jeg i august å redusere snittet til under 5 kw havner jeg på trinn 2, og skal betale 250 kr i kapasitetsledd neste måned.

Selve modellen er den samme hos alle nettselskapene – men både kapasitetsleddet og energileddet har hhv. forskjellige intervall og pris hos de forskjellige nettselskapene (det skal ikke være lett!). På ditt nettselskap sine websider finner du informasjonen du trenger.

Effekt kan enkelt forklares som samtidig strømforbruk, og ved å redusere effekttoppene kan vi utnytte kapasiteten i strømnettet uten utbygging.

elKompis, elKompis strømguiden, Strømguiden, Strøm blogg, Fortums blogg, Gratis strøm, Strøm, Billig strøm, Blogg NTE, Energiloven, Strømtest, Strømprat, Strømforbruk, Tips om strøm, Råd om strøm, Strømblogg

Men hvordan kan du finne ut hvor mye effekt du bruker?

Uten en app eller annen digital løsning levert av din strømleverandør eller lignende, er det nærmest umulig å finne de tre timene som kapasitetsleddet beregnes ut ifra. Har du installert en smart "pulsmåler" i HAN-porten på strømmåleren din, kan ofte de samme appene også lese av ditt strømforbruk/effekt i sanntid. Mye kommer til å skje fremover i forbindelse med funksjonalitet knyttet til forbruk, effekt og varsling. I elKompis har vi et dedikert team som kontinuerlig jobber med å gi kundene våre det de trenger av informasjon i appen vår. Følg med!

 

Eller... 

Et lite life-hack på tampen ;)

Har du ikke installert en smart "pulsmåler", kan du likevel enkelt lese av hvor mye effekt du bruker akkurat nå - direkte i sikringsskapet ditt! Alle smartmålere har nemlig en knapp som fungerer som en meny-velger. Klikk på denne til du får opp verdien med betegnelsen kw.

Voilà!

Ingen forskuddsfakturering

Bli kunde

Les også:

strømbransjen ord og uttrykk, ord og utrykk i strømbransjen, elsertifikat, leveringsplikt, opprinnelsesgaranti, avregning, energiattest, energimerkekalkulator, gjennom fakturering, strømleverandør, kraftleverandør, alt du trenger å vite om strømbransjen, leveringspliktigstrøm, målerstand, målepunkt ID, nettleverandør, prisområder strøm, prisområdene på strøm, påslag, variabel strøm

Ord og uttrykk du møter i strømbransjen

Pil høyre
spotpris strøm, fastpris strøm, nordpool strøm, strøm, billig strøm, dagens spotpris strøm nordpool, nordpol strøm, spotpris strøm nå, prismatch strøm, spotpris strøm, strømavtale

Ekteparet kuttet strømregningen med elKompis

Pil høyre
Husk dette før du drar på påskeferie husk dette før du drar på ferie, hva må gjøres vi vi drar på ferie, huskeliste, strøm og ferie, hvilke apparater må jeg skru av, strøm huskeliste, husk dette, påskeferie

Husk dette før du reiser på påskeferie

Pil høyre