Ord og uttrykk du møter i strømbransjen

Spotpris, elsertifikat og leveringsplikt. Strømbransjen er fylt med mange ukjente ord og uttrykk, som de fleste av oss ikke bruker i det daglige. Vi forstår godt at det kan være vanskelig å få oversikt. Derfor har vi laget en liten strømordbok over de vanligste "strømordene", som forhåpentligvis kan være til litt hjelp.

Publisert: 06.06.2022 15:00

Oversikten finner du her 👇

AMS – Avanserte måle- og styringssystemer

Alle strømkunder i Norge er pülagt ü installere en smart strømmüler (AMS). Smarte strømmülere gir deg som strømkunde bedre informasjon om strømforbruket ditt, mer nøyaktig avregning, automatisk avlesning av müler og mulighet for automatisk styring av forbruket. I Norge er det nettselskapene som er ansvarlig for drift og installasjon av mülerne.

Avregning

Nür strømselskap eller nettselskap beregner hva du mü betale for nettleie og strømforbruk, lager de en avregning, enten basert pü faktisk forbruk eller estimert forbruk.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Din bank sørger for at regningene dine betales direkte fra din konto pü forfallsdatoen.

eFaktura

Alle som inngür avtale om eFaktura med strøm- eller nettselskapet sitt für fakturaen direkte i nettbanken sin. Alle betalingsopplysninger er forhündsutfylt pü regningen, men du kan selv velge ü endre forfallsdato eller kontonummer hvor regningen skal belastes. I nettbanken kan du se fakturagrunnlaget, lagre det elektronisk eller skrive det ut. eFaktura er kort og godt en elektronisk faktura som mü godkjennes av deg før betaling, og mü ikke forveksles med AvtaleGiro som er automatisk betaling pü forfallsdato.

Elhub

Elhub er energibransjens felles datahub, hvor alle data fra landets AMS-mülere samles og hvor beregning og avregningsunderlag basert pü mottatte müleverdier gjøres. Elhub har blant annet bidratt til økt datakvalitet og raskere utveksling av informasjon, eksempelvis ved flytting.

Elsertifikat

Elsertifikat er en myndighetspülagt støtteordning som har til hensikt ü stimulere til mer etablering og produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige. Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at strømleverandører mü kjøpe elsertifkat for en gitt andel av strømmen de selger. Slik für fornybarprodusentene (vann, vinn, sol og bio) inntekter fra salg av elsertifikater i tillegg til kraftprisen. Dette øker lønnsomheten i produksjon av fornybar energi. Strømleverandørene legger kostnaden inn i strømregningen, og det er i praksis strømkundene som finansierer elsertifikatordningen. Strømleverandørene kan ikke velge bort ordningen.

Energiattest

Alle som skal selge eller leie ut boligen sin, trenger en energiattest. Energiattesten angir boligens energistandard og hvor energieffektiv den er. Energiattesten fĂĽr du tak i ved ĂĽ logge deg inn pĂĽ energimerking.no.

E-postfaktura

Din strømfaktura pü e-post. Den inneholder all betalingsinformasjon du trenger for ü fü betalt strømregningen, men du mü selv legge inn betalingsinformasjonen i nettbanken.

Etterskuddsbetaling

Nesten alle strømleverandører fakturerer etterskuddsvis i dag. Det betyr at du blir fakturert av strømleverandøren for foregående periode, basert på faktisk pris og forbruk – og ikke estimert forbruk.

Fastprisavtale

Fastprisavtale er en avtale om en fast pris per kWt, over en gitt periode, for eksempel ett ür eller lenger. En fastprisavtale gir deg fordelen av ü ha en forutsigbar strømregning.

Forbruksavgift

Forbruksavgift eller elavgift som det ogsü kalles, er en avgift pü forbruk av strøm. Alle som har strøm, mü betale forbruksavgift og det er nettselskapene som fakturerer deg denne. Husholdninger i Finnmark og Karlsøy, KvÌnangen, Küfjord, Lyngen, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) i Nord-Troms er fritatt for denne avgiften.

Forskuddsvis fakturering

Forskuddsvis fakturering innebÌrer at leverandøren fakturerer forskuddsvis basert pü estimert pris og forbruk for kommende fakturaperiode.

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr kort forklart at nettleien fra ditt nettselskap inkluderes pü fakturaen fra din strømleverandør. Du som kunde für altsü alt pü en, 1, faktura.. Pü fakturaen vil det komme tydelig frem hva som er strømforbruk og hva som er nettleie. Per dags dato er det ikke alle strømselskap som tilbyr gjennomfakturering.

Kraftleverandør

Kraftleverandør ogsü kalt kraftselskap, strømselskap eller strømleverandør sikrer og kjøper strøm fra den nordiske strømbørsen NordPool og selger den sü videre til deg som strømkunde.

Leveringsplikt

Dersom du ikke har en avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet ü levere strøm til deg. Dette kalles strøm pü leveringsplikt. Prisen du betaler for strømmen du für med leveringsplikt er ofte mye høyere enn det du ville betalt om du kjøpte strømmen fra et strømselskap.

MĂĽlerstand

Mülerstanden er ditt samlede strømforbruk og leses av pü strømmüleren din i sikringsskapet. Din strømmüler leses av enten manuelt, men som oftest automatisk (AMS), for ü gi beskjed om forbruket ditt til ditt nettselskap.

MĂĽlepunkt ID

Med målepunkt ID menes det unike identifikasjonsnummeret alle strømmålere i Norge har. Nummeret er ikke tilgjengelig på den fysiske strømmåleren, men du skal få det opplyst på strømregningen eller ved å kontakte nettselskapet ditt. Målepunkt ID er på totalt 18 siffer og de 10 første er like for alle målere i Norge. Noen nettselskaper oppgir derfor kun de siste 8 sifrene, mens andre opplyser om alle 18. Skal bytte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID – eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID.

MĂĽlernummer

I sikringsskapet ditt finner du din strømmüler. Denne har et mülernummer printet pü seg. I motsetning til mülepunkt ID er ikke mülernummer unikt.

Nettleie

For at du skal fü strøm i boligen din, mü strømmen transporteres til boligen. Dette skjer over strømnettet. Nettleien bestemmes av og betales videre til de som eier strømnettet der du bor, altsü din lokale netteier, ogsü kalt nettselskap eller nettleverandør. Nettleien gür blant annet til ü dekke drift og vedlikehold av ledningsnettet i ditt omrüde, samt offentlige avgifter.

Nettleverandør

Strømnettet eies av nettleverandørene, ogsü kalt nettselskaper eller netteier. Vedlikehold og etablering av strømnettet er kostbart, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utbygging av parallelle strømnett og konkurrerende selskaper. Myndighetene har derfor valgt ü gi nettselskaper monopol pü ü transportere sine tjenester innenfor sitt geografiske omrüde. Det betyr at du selv ikke kan bestemme nettselskap, men prisen for nettleie er regulert og nettselskapet har plikt til ü levere deg elektrisk kraft. Som nevnt tidligere er det nettselskapene som ogsü fakturerer for forbrukeravgiften du betaler til staten.

Norges vassdrags- og energidirektorat regulerer grensene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie.

Nord Pool Spot

Nord Pool Spot er markedsplassen for kraftomsetning i Norden, altsü den nordiske kraftbørsen. Strømleverandører, kraftprodusenter og store industrikunder kjøper og selger kraft pü den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

PrisomrĂĽde

Strømprisen i Norge er delt inn i fem ulike prisomrüder, hvor spotprisene fra kraftbørsen NordPool kan variere basert pü tilbud og etterspørsel i forskjellige omrüdene. Som vi har sett büde i 2021 og 2022 kan og vil det vÌre perioder med store prisforskjeller mellom de ulike prisomrüdene.

PĂĽslag

Påslag er et pristillegg som strømleverandøren tar i tillegg til strømprisen og har som hovedhensikt å dekke kostnader og samtidig sørge for inntjening til selskapet. Påslag kan oppgis som et fastbeløp pr/mnd og/eller som et beløp per kilowattime. Hos elKompis gjør vi det enkelt og tilbyr kun en strømavtale; spotpris + 34 kr/mnd + maks 1øre/kwh som bl.a dekker de lovpålagte elsertifikatene.  Vi tjener ingenting på forbruket ditt (vi vil jo hjelpe deg å SPARE strøm 😊)

Opprinnelsesgaranti 

Opprinnelsesgaranti er en merkeordning som garanterer for at strømmen er produsert fra fornybare kilder, som vann, vind, sol eller biobrensel.

Strømstøtte

Pü grunn av de ekstraordinÌre, og høye, strømprisene vi har i landet, har regjeringen laget en kompensasjonsordning vi pü folkemunne kaller Strømstøtten. Det innebÌrer at private husholdninger (ikke fritidsbolig) für deler av sine strømutgifter tilbakebetalt. Tilbakebetalingen hündteres av nettselskapene og vises pü nettleiefakturaen. Støtten utbetales til og med mars 2023.

Uavhengig av hvilken strømavtale du har dekker strømstøtten pt. 80 % av de overskytende kostnadene nür spotprisen overstiger 70 øre/kwh eks. mva opp til et forbruk pü 5000 kwh pr müned.

Fra 1. september 2022 dekkes 90 %.

Spotpris

Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. Spotprisavtaler følger prisene pü kraftbørsen Nord Pool Spot og svinger gjennom døgnet. Med en spotprisavtale pü strøm betaler du det samme for strømmen som strømleverandøren din kjøper den inn for. I tillegg kommer et püslag per kilowattime og en fast münedlig sum. Spotprisen varierer time for time og püvirkes blant annet av faktorer som vÌr, temperatur, tilbud og etterspørsel. Du kan lese mer om spotpris her. 

Variabel pris

Ofte kalt standard variabel pris. Med denne avtalen er det strømleverandøren selv som setter strømprisen ut ifra konkurransen i markedet ellers. Strømleverandøren mü informere deg om prisendringer minst 14 dager i forkant.

 

Kutt strømregningen din med elKompis

Bytt til elKompis her

Les ogsĂĽ:

Men klarer vi å spare mer? Høye strømpriser påvirker ikke forbruket, blir strømforbruket lavere når strømmen er dyr, blir strømforbruket høyere når prisen er billig, bli forbruket lavere når strømmen er dyr, blir forbruket høyere når prisen er billig, Kan jeg spare strøm uten å vite det, spare strøm uten å merke det, strømforbruk, vi må spare strøm, vi må bruke mindre strøm, hvorfor bruker ikke folk mindre strøm,

Men klarer vi å spare mer?

Pil høyre
strømbransjen ord og uttrykk, ord og utrykk i strømbransjen, elsertifikat, leveringsplikt, opprinnelsesgaranti, avregning, energiattest, energimerkekalkulator, gjennom fakturering, strømleverandør, kraftleverandør, alt du trenger å vite om strømbransjen, leveringspliktigstrøm, målerstand, målepunkt ID, nettleverandør, prisområder strøm, prisområdene på strøm, påslag, variabel strøm

Ord og uttrykk du møter i strømbransjen

Pil høyre
nettleie, ny nettleie modell, dette er nettleie, nettleie strøm, strøm nettleie, ny nettleie 2022, nettleie 2022, hva er nettleie, nettleie forklart, pris nettleie, ny prismodell nettleie, ny pris nettleie, hvordan beregnes nettleie,

Gjennomfakturering - en fordel eller ulempe?

Pil høyre